Privacy statement

EventLeader respecteert de privacy van haar online bezoekers. Het platform verzamelt geen persoonsgegevens, tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier of het verzenden van een e-mail geeft u EventLeader toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor het verlenen van aangevraagde informatie en diensten en voor deelname aan het evenement. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van de verzameling van persoonsgegevens zoals hieronder is weergegeven.

Wat doet Eventleader met uw gegevens?

Als u vrijwillig uw gegevens ter beschikking stelt met als doel op de hoogte te worden gehouden van bepaalde informatie en/of activiteiten rondom uw registratie aan een event, dan zullen de gegevens die u ter beschikking stelt slechts voor dit doel gebruikt worden.

Uw gegevens worden gebruikt:

  • voor uw deelname aan het evenement, en/of
  • om u op de hoogte te houden van interessante en relevante informatie en het aanbieden van onze services rondom het evenement.

De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Als organisatie streven wij geen commerciële doeleinden na, derhalve worden uw persoonsgegevens hier niet voor gebruikt.

Opnames

Diverse interactieve sessies kunnen worden opgenomen. Bij sommige sessies kan u gevraagd worden uw camera en/of microfoon aan te zetten. Hou er rekening mee dat dit in de opnames terug kan komen. Wat er met deze opnames gebeurd kunt u opvragen bij de organisatie van het betreffende evenement.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies en van trackingsoftware om inzicht te krijgen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze software wordt geleverd door Google Analytics die cookies gebruikt om bezoekersgebruik bij te houden. De software zal geen persoonlijke informatie opslaan, bewaren of verzamelen. Voor meer informatie kunt u het privacy beleid van Google hier lezen: http://www.google.com/privacy.html   

Bewaartermijn persoonsgegevens

EventLeader bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist. Overal het algemeen worden uw gegevens na 3 maanden verwijderd na afloop van het evenement.

EventLeader heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is EventLeader vrijgesteld van aanmelding van gegevensbestanden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten

U kunt uw persoonsgegevens opvragen en u hebt recht om de gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Neem voor nadere informatie contact op met de organisatie van het evenement waar u zichzelf heeft geregistreerd.